Intervisie

Intervisie innoverend?
Opladen, inbedden en vernieuwen

Om als professional aan alle eisen van deze tijd te kunnen voldoen is het nodig  zo nu en dan stil te staan. Stil te staan om te reflecteren op wàt je doet, hòe je de dingen doet vooral ook waarvòòr je ze doet.

Intervisie opnieuw waarderen
Met de intervisievorm die ik ontwikkeld heb, bekijken we dillema’s en vraagstukken als kansen voor groei en ontwikkeling. Niet alleen in relatie tot de professional maar ook tot het werkveld en de doelgroep.
Dit zal uiteindelijk tot een fijner en krachtiger werkklimaat en zelf- en omgevingsbewuste, krachtige professionals leiden.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.