Over mij

 

“Ja maar Jetske, jij kan àchter de dingen kijken….”

Als klein kind al was ik het liefste buiten. Ik hou van de zee, het bos en de sterren en ik verwonder me nog elke dag hoe ze in elkaar zit. Niks wordt aan het toeval gelaten en elk microsysteem is opgenomen in een groter systeem.

In de afgelopen 14 jaar werk, onderzoek en studie ben ik gaan zien hoe zich in, om en tussen mensen teams en afdelingen, dezelfde dynamieken afspelen als in de natuur. Mijn combinatie van nieuwsgierigheid, kennis en verbeelding, helpen mij en mijn klanten keer op keer om om snel patronen en verbanden te zien en allerlei (soms ogenschijnlijke) afwijkingen en symptomen in hun natuurlijke context te kunnen plaatsen.

Als je naar je hart luistert dan klopt het.

Omstandigheden maken niemand, ze onthullen hem…..
In tegenstelling tot een rustige beschermde opvoeding en vwo tijd, bracht mijn nieuwsgierigheid me rond mijn adolescentie in onstuimiger vaarwater. Doordat ik vanaf mijn 20e een aantal jaar aan de rand van de samenleving heb geleefd en daar extreme situaties heb meegemaakt, weet ik van binnen uit wat zingeving is en hoe je dat doet.

Mijn dienstverlening begint zich steeds meer te specialiseren rond het spanningsgebied tussen binnen en buitenwereld of spirituele en materiele waarden of de oppervlakte en de diepte van onszelf.
De ongemakken in het spanningsgebied tussen die twee zijn mijn onderzoeks gebied en expertise.

Ik heb mij professioneel geschoold in:

 • Psychosynthese aan het Instituut voor Psychosynthese. 5 jarige HBO opleiding gedaan.
  Leidt op om individuen en organisatie te begeleiden in existentiële dilemma’s.
 • 3 jarige VTI opleiding (Verlies en Trauma integratie tot therapeut).
 • opleiding Tools4U (jongeren met een taakstraf).

Cursussen

 • Bezield leiderschap en veranderingsstrategieën (6 dagen)
 • De kunst en kunde van Zingeving (6 dagen)
 • Functiestoornissen in mens en organisatie (6 dagen)
 • Groepsleiderschap en psychosynthese didactiek (6 dagen)
 • Stembevrijding (2 x 1 dag)
 • Exodus Workshop – Movement Medicine, Kabalah en Psychosynthese  (2 x 5 dagen)

Een greep uit mijn werkervaring:

 • Eigenaar, psychosyntheticus, trainer, coach in Learn to live.
 • Medeoprichtster, bestuurder en programma directeur voor Yepafrica (5 jaar)
 • Trainer en coach voor Yepafrica (7 jaar)
 • Consultancy voor directies en management in het sociale domein en organisatie adviestrainings-branch
 • Lezingen en presentaties. Zowel in sociaal domein als binnen filosofisch academische kring.
 • Supervisie en intervisiebegeleiding voor het CJG en Welzijnsorganisatie.
 • Docent/trainer in de VTI opleiding (10 jaar)
 • Docent/trainer aan de Hoge School Tilburg. Module ‘Rouw en verliesbegeleiding voor jongeren‘: volwassenenonderwijs in de opleiding HBO Omgangskunde. (2 jaar
 • Trainingen voor organisaties (Hospice, Consultancy bedrijf, bouwbedrijf, welzijnsorganisatie, stichting buurtbus etc ).
 • Individuele therapie en coaching voor jongeren en volwassenen in eigen praktijk (10 jaar)