Welkom op de website van Learn to Live. 

Mensen weten mij te vinden als de gangbare oplossingen en adviezen niet meer werken of als ze behoefte hebben aan een vernieuwende kijk op een idee, plan, of probleem.

Ik adviseer en begeleid individu, team en organisatie bij het (her)vinden van richting in tijden van dilemma, verandering, ongemak, bezinning of crisis. Als in zo’n periode, de adviezen van vanuit de buitenwereld niet meer blijken te werken, helpt de psychosyntheticus je weer te verbinden met de wereld waar een visie, droom of ideaal ooit begonnen is.

Wezenlijke vraagstukken, zowel in de mens als een organisatie, kan je alleen op jouw eigen-wijze het hoofd bieden. En het is juist in de momenten dat we iets nìet meer weten, existentiële vragen hebben of spanning ervaren, dat uniciteit, potentie en authenticiteit aan het licht kunnen komen.

Zoals een boek geen goed boek is zonder hoogte- en dieptepunten, zo leer ik mensen dillema’s en problemen op waarde te schatten en in je eigen verhaal te integreren. Door je van beide kanten bewust te worden krijg je regie en ontstaat vitaliteit en (mede)menselijkheid. Bovenal kan je de vrijgekomen energie leren inzetten voor doelen die jij bepaalt.

Mocht je nieuwsgierig geworden zijn, neem dan gerust contact met me op. Ik ga graag met je in gesprek.

Bel naar: 0617717145 of mail naar jetske@learntolive.nl